Przedszkole

Nasze Przedszkole jest Certyfikowanym Przedszkolem Freblowskim z elementami Montessori.

Żłobek

W naszym Żłobku podczas zajęć korzystamy z dorobku pedagogiki freblowskiej i Montessori.

Scroll to Top